Contact

 

IngenieurBüro Guido Floren

  Marine Technology
   
  Bendheide 41b
  47906 Kempen
  Germany

     
  Mobile +49 171 6918613
  Fon +49 2152 204710
  Fax +49 2152 204730
     
  Mailto info@ib-gf.de
  Web www.ib-gf.de